Tin thị trường

Phát triển chăn nuôi : Hiện Đại, Chuyên Nghiệp

Thấy nghiên cứu năm 2017, sản lượng thức ăn chăn nuôi toàn cầu trong năm 2016 là 1.032 tỷ tấn. Cuộc khảo sát cho thấy số lượng các nhà máy thức ăn chăn nuôi là 30.090 nhà máy, giảm 7% so với

Tin bài khác